dokumenty firmy

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Wpis do ewidencji działalności

NIP

NIP PL UE: 837-176-87-97
REGON: 142 692 427
TAW International Transport
Kaptury 10
96-521 Brzozów, Polska
tel/fax: +48 24 277 47 79
mobile: +48 669 555 235
e-mail: info@taw-transport.eu